Průvodce výběrem účetního programu POHODA

www.ucetni-systemy.cz

Potřebuji pouze fakturovat, účetnictví mi vede jiná firma.   Volitelně   skladové hospodářství.

Chci vést jednoduché účetnictví, nebo daňovou evidenci.

Chci vést účetnictví.


Potřebuji jak účetnictví, tak daňovou evidenci, jednoduché účetnictví.

Potřebuji pouze fakturovat, účetnictví mi vede jiná firma.

Propracované agendy a funkce spojené s fakturací a objednávkami. O účetní, daňové, majetkové či mzdové agendy se postará vaše účetní. Volitelně možnost vedení skladů.

Chci vést jednoduché účetnictví, nebo daňovou evidenci.

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmů a obsahuje zejména údaje o příjmech, výdajích, majetku a závazcích. Vedou ji fyzické osoby, jejichž roční obrat nepřekročil za uplynulý kalendářní rok 25 milionů korun

Jednoduché účetnictví se začalo znovu používat od 1. 1. 2016. Účtuje se v něm o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. Může ho vést pouze omezený okruh účetních jednotek, např. spolky, odborové organizace, církve apod., pokud jsou neplátci DPH a jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhly 3 miliony korun a hodnota jejich majetku je také do 3 milionů korun

Chci vést jen účetnictví.

Účetnictví zaznamenává stavy, toky a výsledky pomocí souvztažných účtů (Má dáti, Dal). Povinnost vést účetnictví ukládá zákon. 

Účetnictví vedou především právnické osoby nebo fyzické osoby, jejichž roční obrat překročil za uplynulý kalendářní rok 25 milionů korun

Potřebuji jak účetnictví, tak daňovou evidenci, jednoduché účto.

Zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví lze v  jednom  programu. Oboje navíc jde vést i na zakázku neomezenému počtu firem.

Varianta právě vhodná pro účetní firmy.

  1. Verze programu - lze kdykoli rozšířit pouze za doplatek rozdílu aktuální verze a nově požadované.
  2. Podpora - součástí licence je technická pomoc (telefon, mail) a legislativní podpora (update programu), nárok na nové verze v platném roce
  3. Mobilita - využití podpůrných programů mKasa a mPohoda pro mobilní prodej a fakturace. 
  4. Hosting - možné hostování programu na ověřených serverech třetích stran se zajištěným vzdáleným přístupem 24 hodin.

777 738 775

777 738 776

777 661 160

obchod@jcr-dc.cz